Goede doelen 2018 - Waalre Rally

Goede doelen 2018

De opbrengst van de Waalre Classic Car Rally komt geheel ten goede aan goede doelen in de gemeente Waalre en omstreken. Hieronder treft u een overzicht van de gesteunde goede doelen in 2018.

Voedselbank Aalst-Waalre

De Voedselbank Aalst-Waalre is werkzaam sinds 2006 en heeft sinds 2012 de status van Stichting. De Stichting heeft als hoofddoel het bestrijden van (verborgen) armoede door het wekelijks verstrekken van een voedselpakket aan mensen die daarvoor volgens de geldende criteria in aanmerking komen. Een tweede doel, daaraan gekoppeld, is het tegengaan van voedselverspilling. Met de donatie van Stichting Waalre Classic Car Rally hebben zij inmiddels een nieuwe laptop aangeschaft die het mogelijk maakt het door de landelijke Ver. Ned. Voedselbanken geïntroduceerde intake- en registratie systeem te kunnen handlen. Dit programma was zo zwaar dat onze  oude computer dit niet kon verwerken.

Het resterende bedrag gaan ze gebruiken voor de aanschaf van de gewenste koelkast ( Hebben al twee vrieskasten).

Omdat er landelijk een pilot opgezet is om tot een andere vorm van uitdeling over te gaan, wachten ze de uitkomst hiervan af omdat afhankelijk daarvan de koelkast een gesloten  of een transparante deur zou moeten hebben.

Er wordt nl. overwogen om de cliënten zelf de gewenste koelproducten te laten kiezen,  die zij nu voor hen in de pakketten doen.

Voedselbank Aalst-Waalre

Harmonie Juliana Waalre - de Passion

Al bijna 100 jaar draagt harmonie Juliana haar muzikale steentje bij aan de leefbaarheid en de onderlinge verbondenheid in Waalre. Het jubileumfeest wordt het komende jaar dan ook groots gevierd. De ‘ouverture’ van alle festiviteiten staat geprogrammeerd op 13 en 14 april 2019.

In de week vóór Pasen wordt de Waalrese Passion uitgevoerd. Het lijdensverhaal van Jezus is óók een verhaal van saamhorigheid en verbinding en het bijzondere is dat vele talenten uit het dorp, zowel voor als achter de schermen, meewerken aan het eigentijdse passiespel. Henry Karsmakers (66), zelf euphoniumspeler binnen de harmonie, is de kartrekker van het maatschappelijke evenement. Hij hoopt op een sfeervol en spraakmakend gebeuren als opmaat naar nog vier andere feestelijkheden. ,,De moderne (her)vertelling van de laatste uren van het leven, het lijden en de opstanding van Jezus is een enorme muzikale uitdaging voor onze harmonie. Maar de muzikale omlijsting van het verhaal wordt niet alleen door de harmonie verzorgd: vele andere lokale muzikanten en zangers werken mee.”

Harmonie Juliana Waalre - de Passion

Willibrordconcerten Oude Willibrorduskerk Waalre

Naar aanleiding van het genereuze financiële gebaar van de WCCR 2017 en 2018 is de beheercommissie van de Oude Willibrorduskerk in Waalre druk doende zich te oriënteren over aanpassing van het deels sterk verouderde verwarmingssysteem in onze concertlocatie. Op basis van de adviezen die inmiddels zijn ingewonnen, denken we dat een aantal infrarood verwarmingsunits die aan de balken van het plafond kunnen worden bevestigd, het verblijfsklimaat in de koude maanden van het jaar aanzienlijk kan verbeteren. Bijkomend voordeel is dat de monumentale status van het kerkje hierdoor geen geweld wordt aangedaan. Binnenkort willen we één unit als proefopstelling plaatsen en afhankelijk van onze ervaringen besluit de beheercommissie tot verdere stappen. Uit de toezegging van 2017 mochten wij inmiddels nieuw en comfortabel zitmeubilair aanschaffen. De reacties van onze bezoekers hierover zijn lovend.

Willibrordconcerten Oude Willibrorduskerk Waalre

Werkgroep Monumentendag Waalre

De royale financiële bijdrage die de werkgroep toegezegd heeft gekregen door WCCR 2018 is onderwerp van de eerstkomende bijeenkomst van de werkgroep. Tijdens Monumentendag op 9 september 2018 zijn filmopnamen gemaakt van deze goed bezochte dag in Waalre. Zodra de film is afgemonteerd komt de werkgroep bijeen en wordt besloten over een effectieve besteding van de middelen. In eerste instantie gaan onze gedachten uit naar de aanschaf van een laptop incluis geluidsboxen en een geavanceerd videosysteem in de vorm van een led-beamer en bijpassend projectiescherm.

Filmopname van de Monumentendag

Werkgroep Monumentendag Waalre
Inschrijven voor de Waalre Rally

Waalre Classic Rally 2024

Schrijf je in